สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป สกุลปอบิด Helicteres L. (Sterculiaceae)

ชื่อพืช: ปอบิด ชื่อการทดลอง: ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป สกุลปอบิด Helicteres L. (Sterculiaceae) รวมทั้งสิ้น 5 สายพันธ์


บทคัดย่อ


ไฟล์บทคัดย่อ

หากต้องการข้อมูลรายละเอียดการทดลองฉบับเต็มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 025793930 ต่อ 208มีทั้งหมด 5 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ปอบิด ชื่อวิทยาศาสตร์ Helicteres isora L.
ป่าเหี้ยวหมอง ชื่อวิทยาศาสตร์ H. angustifolia L.
ขี้อ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ H. elongata Wall. ex. Boj.
ปอกระเจาขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ H. lanata (Teysm. & Binn.) Kurz
พูหมีหรือหูหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ H. hirsuta Lour.

Content for tab 2.


Content for tab 3.