สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
-
การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ฝ้ายใบขนทนทานต่อแมลงศัตรูที่สำคัญเพื่อจด ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ฝ้ายใบขนทนทานต่อแมลงศัตรูที่สำคัญเพื่อจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
การเปรียบเทียบเบื้องต้น : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียวที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ
การเปรียบเทียบมาตรฐาน : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ
การเปรียบเทียบมาตรฐาน : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ
การพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาวสีน้ำตาล
การพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาวสีน้ำตาล
การพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียวที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ
การพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียวที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 1
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 2
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 3
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 84-4
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 86-5
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์นครสวรรค์ 1
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์รีบา บีทีเค 12
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 2
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 3
การรับรองพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60

ชื่อพืช: ฝ้าย ชื่อการทดลอง: - รวมทั้งสิ้น 3 สายพันธ์
มีทั้งหมด 3 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ฝ้ายสายพันธุ์ P12Nan37M5
ทดสอบ
ไม่มี

Content for tab 2.


Content for tab 3.