สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
การเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร

ชื่อพืช: มันขี้หนู ชื่อการทดลอง: การเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 35 สายพันธ์


บทคัดย่อ


ไฟล์บทคัดย่อ

หากต้องการข้อมูลรายละเอียดการทดลองฉบับเต็มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 025793930 ต่อ 208มีทั้งหมด 7 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
HP08
HP13
HP01
ควนเนียง1
HP09
HP12
HP05

Content for tab 2.


Content for tab 3.