สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
การรวบรวมพันธุ์สบู่ดำ

ชื่อพืช: สบู่ดำ ชื่อการทดลอง: การรวบรวมพันธุ์สบู่ดำ รวมทั้งสิ้น 61 สายพันธ์


บทคัดย่อ


ไฟล์บทคัดย่อ

หากต้องการข้อมูลรายละเอียดการทดลองฉบับเต็มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 025793930 ต่อ 208มีทั้งหมด 44 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
A 13
K 2
Banthi 2
Senegal
Doilor
Doisaket 1
A 29
A 05
A 17
A 02
K 5
A 06
A 20
Huayhongkrai 2
A 03
A 31
Check1
Laos
A 27
Thapra
K 3
Takfah
India
A 18
Lampang
A 28
Doisaket 2
Mukdaharn
A 14
A 22
K 1
RSA
C 1
A 04
A 24
A 15
K 4
Jomthong
Banthi 1
A 19
Loei
A 07
Huayhongkrai 1
Hongsa

Content for tab 2.


Content for tab 3.