สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ลักษณะทางเกษตร

น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 49 กรัม อายุดอกบาน 50 วัน อายุเก็บเกี่ยว 100 วัน มีน้ำมันในเมล็ดร้อยละ 35 มี Oleic acid ร้อยละ 23 และมี Linoleic acid (โอเมกา 6) ร้อยละ 64

ไม่มีข้อมูล