สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลดอก

กลีบดอกสีเหลือง จานดอกสีน้ำตาลอมเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 15 เซนติเมตร

รายละเอียดดอก

ไม่มีข้อมูล