สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ลักษณะทางเกษตร

ผลผลิตหัวใหญ่ 23.6 หัว/กก. หัวกลาง 45.0 หัว/กก. หัวเล็ก 160 หัว/กก. หัวหูด 0.67 หัว/กก. ผลผลิต 2,040 กก./ไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 317 กก./ไร่ หัวกลาง 743 กก./ไร่ หัวเล็ก 980 กก./ไร่ หัวหูด 13.3 กก./ไร่ ผลผลิตที่จำหน่ายได้ 1,060 กก./ไร่

ไม่มีข้อมูล