สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ลักษณะทางเกษตร

ผลผลิตหัวใหญ่ 25.3 หัว/กก. หัวกลาง 43.3 หัว/กก. หัวเล็ก 183.6 หัว/กก. หัวหูด 14.3 หัว/กก. ผลผลิต 3,077 กก./ไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 383 กก./ไร่ หัวกลาง 1,122 กก./ไร่ หัวเล็ก 1,572 กก./ไร่ หัวหูด 81.3 กก./ไร่ ผลผลิตที่จำหน่ายได้ 1,505 กก./ไร่

ไม่มีข้อมูล